• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2007
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 07/2007/QĐ-KTNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/10/2007 Văn bản được ban hành 07/2007/QĐ-KTNN
01/11/2007 Văn bản có hiệu lực 07/2007/QĐ-KTNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.