• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/08/2010
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 05/2010/QĐ-KTNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
16/07/2010 Văn bản được ban hành 05/2010/QĐ-KTNN
30/08/2010 Văn bản có hiệu lực 05/2010/QĐ-KTNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.