• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/08/2012
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 07/2012/QĐ-KTNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/06/2012 Văn bản được ban hành 07/2012/QĐ-KTNN
04/08/2012 Văn bản có hiệu lực 07/2012/QĐ-KTNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.