• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/09/2009
Bãi bỏ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ
Số ký hiệu 63/2009/NĐ-CP Ngày ban hành 29/07/2009
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 20/09/2009
Nguồn thu thập Công báo số 377+378, năm 2009 Ngày đăng công báo 12/08/2009
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.