• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/02/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 05/05/2017
Ban hành Quy định lập và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước
Số ký hiệu 08/2008/QĐ-KTNN Ngày ban hành 19/12/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 05/02/2009
Nguồn thu thập Công báo số 67+68 Ngày đăng công báo 21/01/2009
Ngành
  • Kiểm toán
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Kiểm toán Nhà nước Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.