• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/08/2020
Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán
Số ký hiệu 01/2020/QĐ-KTNN Ngày ban hành 26/06/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/08/2020
Nguồn thu thập Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Kiểm toán
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Kiểm toán Nhà nước Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.