• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 11/07/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 19/11/2009
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước
Số ký hiệu 556/QĐ-KTNN Ngày ban hành 11/07/2006
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 11/07/2006
Nguồn thu thập Công báo số 17 + 18, năm 2006 Ngày đăng công báo 03/09/2006
Ngành
  • Kiểm toán
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Kiểm toán Nhà nước Tổng Kiểm toán Nhà nước Vương Đình Huệ
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 05/2009/QĐ-KTNN Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán Nhà nước Ngày hết hiệu lực 19/11/2009
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.