• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2007/TT-BTC ngày 08/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục; trích lập và sử dụng nguồn kinh phí được trích 2% trên số tiền thực nộp vào Ngân sách nhà nước do Kiểm toán nhà nước phát hiện
Số ký hiệu 160/2011/TT-BTC Ngày ban hành 16/11/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/01/2012
Nguồn thu thập Công báo số 613+614, năm 2011 Ngày đăng công báo 07/12/2011
Ngành
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.