• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/05/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 13/05/2013
Ban hành Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu Quốc gia
Số ký hiệu 02/2012/QĐ-KTNN Ngày ban hành 04/04/2012
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 19/05/2012
Nguồn thu thập Công báo số 339+340, năm 2012 Ngày đăng công báo 21/04/2012
Ngành
  • Kiểm toán
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Kiểm toán Nhà nước Tổng Kiểm toán Nhà nước Đinh Tiến Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực bị thay thế Ngày hết hiệu lực 13/05/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.