• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 29/11/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 18/01/2014
Về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán
Số ký hiệu 89/2007/QĐ-BTC Ngày ban hành 24/10/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 29/11/2007
Nguồn thu thập Công báo Từ số 772 đến số 773, năm 2007 Ngày đăng công báo 14/11/2007
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • TCNH và thị trường TC, trái phiếu, khác; Quản lý dịch vụ tài chính và các quỹ tài chính
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Văn Tá
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 183/2013/TT-BTC Về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng Ngày hết hiệu lực 18/01/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.