Lên đầu trang

Chuyển hộ khẩu trong cùng thành phố

Hiện tại tôi đang có Hộ khẩu thường trú (HKTT) tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nay tôi muốn chuyển HKTT thường trú về phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội (địa chỉ mới là nhà tôi mới mua nhưng chưa sang tên được sổ đỏ) thì có chuyển khẩu được không?

Gửi bởi: Đoàn Thị Bình

Trả lời có tính chất tham khảo

Như bạn đã nêu thì bạn đã có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội, nay chỉ chuyển từ phường Yên Hòa sang phường Nghĩa Tân, bạn mới mua nhà nhưng chưa sang tên được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo điểm a, khoản 1, Điều 6 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Cư trú thì giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của công dân là một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:
“- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ;
- Giấy tờ về quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai (đã có nhà ở trên đất đó);
- Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với trường hợp phải cấp giấy phép);
- Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc giấy tờ về hóa giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;
- Hợp đồng mua nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc đã bàn giao nhà ở, đã nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán;
- Giấy tờ về mua, bán, tặng, cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã);
- Giấy tờ về giao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, cấp nhà ở, đất ở cho cá nhân, hộ gia đình di dân theo kế hoạch của Nhà nước hoặc các đối tượng khác;
- Giấy tờ của Tòa án hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết cho được sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;
- Giấy tờ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nếu không có một trong các giấy tờ nêu trên;
- Giấy tờ chứng minh về đăng ký tàu, thuyền, phương tiện khác thuộc quyền sở hữu và địa chỉ bến gốc của phương tiện sử dụng để ở. Trường hợp không có giấy đăng ký thì cần có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc có tàu, thuyền, phương tiện khác sử dụng để ở thuộc quyền sở hữu hoặc xác nhận việc mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế tàu, thuyền, phương tiện khác và địa chỉ bến gốc của phương tiện đó.”
Như vậy bạn cần có một trong các giấy tờ, tài liệu nêu trên thì mới được đăng ký thường trú ở phường Nghĩa Tân.
 
 
 

Trả lời bởi: Đỗ Thị Chinh