Lên đầu trang

Điều kiện đăng ký kết hôn

Một người hưởng chế độ tâm thần, thần kinh bên thương binh - xã hội của xã sang gặp công chức hộ tịch xã yêu cầu đăng ký kết hôn. Theo Điều 8 Luật hôn nhân gia đình quy định người không có năng lực hành vi dân sự thì không đủ điều kiện đăng ký kết hôn. Nhưng theo Điều 22 Bộ luật dân sự lại quy định người bị mất năng lực hành vi dân sự phải được tòa án tuyên bố thì mới gọi là mất năng lực hành vi dân sự. Xin hỏi công chức tư pháp - hộ tịch có được từ chối đăng ký kết hôn không?

Gửi bởi: Nguyễn Thị Hạnh

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015, thì một người chỉ bị coi là mất năng lực hành vi dân sự khi có quyết định của Tòa án tuyên bố người đó bị mất năng lực hành vi dân sự, do đó khi chưa có quyết định của Tòa án thì họ chưa bị coi là người không có năng lực hành vi dân sự. Vì vậy, trong trường hợp người hưởng chế độ tâm thần, thần kinh không bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, nếu họ có đủ điều kiện đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật, thì công chức tư pháp - hộ tịch phải thực hiện việc đăng ký kết hôn cho họ khi có yêu cầu

Trả lời bởi: Hoàng Hồng Sen - PBGDPL