Lên đầu trang

Quyền và nghĩa vụ của người phải thi hành án

Theo Bản án thì tôi có nghĩa vụ cho ông Nguyễn Văn Lành đường dẫn nước ngang 0,5m và dài 09m thuộc thửa 25, tờ bản đồ số 1 do tôi đứng tên quyền sử dụng đất (phần đất trên tôi đã xây dựng sàn nhà). Tôi đồng ý theo Bản án trên cho ông Lành được sử dụng ngang 0,5m và dài 6m. Nhưng ông Lành không đồng ý, yêu cầu tôi phải nạo vét đường nước cho thông thoáng và chừa lối vào để ông Lành sử dụng mỗi khi nạo vét. Tôi không đồng ý vì nạo vét sâu cạn do ông Lành, nếu ông Lành muốn nước chảy nhiều thì ông Lành vét sâu (làm sao không ảnh hưởng phần đất của tôi), còn phần chừa đường nước thông thoáng cho ông Lành vào nạo vét khi cần thiết, tôi không thực hiện được, do mặt sàn tôi đã xây dựng bê tông cốt thép (từ sàn nhà tôi xuống mặt đất có xây dựng thêm 02 cục gạch). Nay Chấp hành viên yêu cầu tôi phải tháo dỡ phần gạch xây dựng từ sàn nhà đến mặt đất để cho ông Lành được vào bên trong nạo vét.
Hỏi: ông Lành yêu cầu tôi phải nạo vét đường nước có đúng không? Chấp hành viên yêu cầu tôi phải tháo dỡ 02 cục gạch từ sàn nhà đến mặt đất để cho ông Lành vào nạo vét có đúng không?

Gửi bởi: Nguyễn Thanh Thái

Trả lời có tính chất tham khảo

Trường hợp bạn hỏi chúng tôi không có hồ sơ thi hành án; không rõ nội dung vụ việc nên chúng tôi trả lời bạn như sau:
Điều 4 Luật thi hành án dân sự quy định: Bản án có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức và mọi công dân tôn trọng. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi trách nhiệm của mình chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành án.
Khoản 5 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự quy định người phải thi hành án có các nghĩa vụ sau đây:
a) Thi hành đầy đủ, kịp thời bản án, quyết định;
b) Kê khai trung thực tài sản, điều kiện thi hành án; cung cấp đầy đủ tài liệu, giấy tờ có liên quan đến tài sản của mình khi có yêu cầu của người có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai đó;
c) Thực hiện các quyết định, yêu cầu của Chấp hành viên trong thi hành án; thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự khi có thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú;
d) Chịu chi phí thi hành án theo quy định của Luật này.
Như vậy, theo quy định trên bạn có nghĩa vụ phải thi hành đúng quyết định của tòa án, cụ thể: Bạn có nghĩa vụ cho ông Nguyễn Văn Lành đường dẫn nước ngang 0,5m và dài 09m thuộc thửa 25, tờ bản đồ số 1 do bạn đứng tên quyền sử dụng đất (phần đất trên bạn đã xây dựng sàn nhà). Do đường dẫn nước bị tắc, không sử dụng được nên ông Lành đề nghị bạn nạo vét đường dẫn nước; Chấp hành viên yêu cầu bạn phải tháo dỡ 02 cục gạch từ sàn nhà đến mặt đất để cho ông Lành nạo vét đường dẫn nước là để đảm bảo quyền được sử dụng đường dẫn nước của ông Lành theo quyết định của tòa án.
Do đó, trường hợp bạn cho rằng nội dung quyết định của tòa án là chưa rõ nghĩa vụ thi hành án thì bạn có quyền yêu cầu Tòa án giải thích những điểm chưa rõ theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự.
 

Trả lời bởi: Nguyễn Thị Thu Hằng