Lên đầu trang

Quy định về xử lý tài sản gắn liền với đất đã kê biên thuộc sở hữu của người khác

Bà Ngọc có vay ngân hành số tiền 400 triệu đồng. Do bà Ngọc không thanh toán được nợ cho Ngân hàng nên Ngân hàng khởi kiện vụ án ra tòa án. Bản án của tòa án buộc bà Ngọc phải trả cho Ngân hàng 400 triệu. Ngân hàng có đơn yêu cầu thi hành án, Chi cục thi hành án dân sự huyện A đã ra quyết định thi hành án và tổ chức thi hành án theo quy định pháp luật. Chấp hành viên xác minh thấy: Bà Ngọc chỉ có tài sản duy nhất là nhà trên diện tích đất là 800m2.Trên diện tích đất của bà Ngọc, ngoài nhà bà Ngọc ra còn có 04 căn nhà của anh chị em bà Ngọc. Chấp hành viên kê biên xử lý tài sản thế chấp của bà Ngọc là 800m2 đất và nhà bà Ngọc, không kê biên nhà của anh, chị em bà Ngọc. Chấp hành viên thông báo cho anh chị em bà Ngọc, thỏa thuận với bà Ngọc về cách xử lý tài sản theo Điều 113 Luật thi hành án dân sự. Bà Ngọc và các anh chị, em của bà không thỏa thuận việc xử lý tài sản theo yêu cầu của Chấp hành viên nên Chấp hành viên tiếp tục ra quyết định cưỡng chế kê biên tài sản của 04 anh, chị em bà Ngọc (tài sản kê biên là 04 căn nhà trên quyền sử dụng đất bà Ngọc đứng tên) để xử lý.
Hỏi: Trường hợp này Chấp Hành viên ra quyết định cưỡng chế kê biên đối với tài sản của 04 anh, chị em bà Ngọc là đúng hay sai?

Gửi bởi: Nguyễn Đăng Khoa

Trả lời có tính chất tham khảo

Trường hợp bạn hỏi chúng tôi không có hồ sơ thi hành án; không rõ nội dung vụ việc nên chúng tôi trả lời bạn như sau:
Khoản 1 Điều 113 Luật thi hành án dân sự quy định về xử lý tài sản gắn liền với đất đã kê biên như sau:
1. Trường hợp tài sản gắn liền với đất đã kê biên thuộc sở hữu của người khác thì xử lý như sau:
a) Đối với tài sản có trước khi người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án thì Chấp hành viên yêu cầu người có tài sản tự nguyện di chuyển tài sản để trả quyền sử dụng đất cho người phải thi hành án. Trường hợp người có tài sản không tự nguyện di chuyển tài sản thì Chấp hành viên hướng dẫn cho người có tài sản và người phải thi hành án thỏa thuận bằng văn bản về phương thức giải quyết tài sản. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hướng dẫn mà họ không thỏa thuận được thì Chấp hành viên xử lý tài sản đó cùng với quyền sử dụng đất để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người phải thi hành án và người có tài sản gắn liền với đất.
Trường hợp người có tài sản là người thuê đất hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của người phải thi hành án mà không hình thành pháp nhân mới thì người có tài sản được quyền tiếp tục ký hợp đồng thuê đất, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất với người trúng đấu giá, người nhận quyền sử dụng đất trong thời hạn còn lại của hợp đồng mà họ đã ký kết với người phải thi hành án. Trường hợp này, trước khi xử lý quyền sử dụng đất, Chấp hành viên có trách nhiệm thông báo cho người tham gia đấu giá, người được đề nghị nhận quyền sử dụng đất về quyền được tiếp tục ký hợp đồng của người có tài sản gắn liền với đất;
b) Đối với tài sản có sau khi người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án thì Chấp hành viên yêu cầu người có tài sản tự nguyện di chuyển tài sản để trả lại quyền sử dụng đất cho người phải thi hành án. Sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày yêu cầu, mà người có tài sản không di chuyển tài sản hoặc tài sản không thể di chuyển được thì Chấp hành viên xử lý tài sản đó cùng với quyền sử dụng đất.
Đối với tài sản có sau khi kê biên, nếu người có tài sản không di chuyển tài sản hoặc tài sản không thể di chuyển được thì tài sản phải bị tháo dỡ. Chấp hành viên tổ chức việc tháo dỡ tài sản, trừ trường hợp người nhận quyền sử dụng đất hoặc người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đồng ý mua tài sản;
c) Người có tài sản gắn liền với đất của người phải thi hành án được hoàn trả tiền bán tài sản, nhận lại tài sản, nếu tài sản bị tháo dỡ nhưng phải chịu các chi phí về kê biên, định giá, bán đấu giá, tháo dỡ tài sản.
Theo nội dung mà bạn cung cấp thì Chấp hành viên đã thông báo cho hướng dẫn cho bà Ngọc và các anh chị em là những người có tài sản thỏa thuận bằng văn bản về phương thức giải quyết tài sản. Tuy nhiên, bà Ngọc và các anh chị em đã không thỏa thuận được. Do đó, Chấp hành viên xử lý tài sản của 04 anh, chị em cùng với quyền sử dụng đất để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của bà Ngọc và người có tài sản gắn liền với đất là đúng quy định pháp luật.
 

Trả lời bởi: Nguyễn Thị Thu Hằng