Lên đầu trang

Quy định trừ vào thu nhập của người phải thi hành án

Anh tôi bị Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định khấu trừ thu nhập, trong quyết định đã nêu: khấu trừ 30% lương và 50% thu nhập khác. Nay anh tôi vì sức yếu nên xin nghỉ hưu sớm và được cơ quan hỗ trợ một khoản tiền.
Vậy tôi xin hỏi: Khoản tiền được hỗ trợ khi nghỉ hưu của anh tôi có bị khấu trừ 50% để thi hành án hay không? Việc cơ quan thi hành án chưa biết số thu nhập khác của anh tôi là bao nhiêu mà đã ra quyết định khấu trừ trước như vậy có đúng không?

Gửi bởi: Đình Tân

Trả lời có tính chất tham khảo

Điều 78 Luật Thi hành án dân sự quy định trừ vào thu nhập của người phải thi hành án như sau:
1. Thu nhập của người phải thi hành án gồm tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp mất sức lao động và thu nhập hợp pháp khác.
2. Việc trừ vào thu nhập của người phải thi hành án được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
a) Theo thỏa thuận của đương sự;
b) Bản án, quyết định ấn định trừ vào thu nhập của người phải thi hành án;
c) Thi hành án cấp dưỡng, thi hành án theo định kỳ, khoản tiền phải thi hành án không lớn hoặc tài sản khác của người phải thi hành án không đủ để thi hành án.
3. Chấp hành viên ra quyết định trừ vào thu nhập của người phải thi hành án. Mức cao nhất được trừ vào tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp mất sức lao động là 30% tổng số tiền được nhận hàng tháng, trừ trường hợp đương sự có thỏa thuận khác. Đối với thu nhập khác thì mức khấu trừ căn cứ vào thu nhập thực tế của người phải thi hành án, nhưng phải đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu của người đó và người được nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.
4. Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động, Bảo hiểm xã hội nơi người phải thi hành án nhận tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp và các thu nhập hợp pháp khác có trách nhiệm thực hiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
Theo quy định trên thì Chấp hành viên được ra quyết định trừ vào thu nhập của người phải thi hành án. Thu nhập của người phải thi hành án gồm tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp mất sức lao động và thu nhập hợp pháp khác. Do nội dung bạn cung cấp chúng tôi không rõ khoản tiền anh bạn được hỗ trợ do nghỉ hưu sớm là bao nhiêu? Anh bạn có nuôi dưỡng ai hay không? Vì vậy, bạn cần đối chiếu quy định trên vào trường hợp cụ thể của anh bạn để biết việc Chấp hành viên ra quyết định khấu trừ 50% thu nhập khác (khoản thu nhập từ chế độ nghỉ hưu sớm) có phù hợp hay không.
 

Trả lời bởi: Nguyễn Thị Thu Hằng