Lên đầu trang

Quy định rút ngắn thời hạn niêm yết việc bán đấu giá tài sản

Công ty tôi là một tổ chức bán đấu giá. Công ty ký kết hợp đồng bán đấu giá tài sản với Chấp hành viên cơ quan Thi hành án dân sự để bán tài sản của người phải thi hành án. Hợp đồng bán đấu giá tài sản có kèm theo đơn thỏa thuận của người phải thi hành án và người được thi hành án đồng ý rút ngắn thời gian thông báo bán đấu giá xuống còn 15 ngày.
Hỏi: Theo quy định pháp luật Công ty tôi có được quyền rút ngắn thời gian thông báo bán đấu giá theo đề nghị của đương sự hay không?

Gửi bởi: trần thị hồng gấm

Trả lời có tính chất tham khảo

Điều 28 Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ quy định về bán đấu giá tài sản quy định việc niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản như sau:
1. Tổ chức bán đấu giá tài sản phải niêm yết việc bán đấu giá tài sản là động sản tại nơi bán đấu giá, nơi trưng bày tài sản và nơi đặt trụ sở của tổ chức bán đấu giá tài sản chậm nhất là bảy ngày trước khi tiến hành bán đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Đối với bất động sản, tổ chức bán đấu giá tài sản phải niêm yết việc bán đấu giá tài sản tại nơi bán đấu giá, nơi có bất động sản bán đấu giá và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có bất động sản bán đấu giá chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày mở cuộc bán đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Đối với tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức, thời hạn niêm yết việc bán đấu giá tài sản có thể được rút ngắn theo thỏa thuận của các bên.
Theo nội dung bạn cung cấp thì người phải thi hành án và người được thi hành án có đơn thỏa thuận đồng ý rút ngắn thời gian thông báo bán đấu giá xuống còn 15 ngày. Do đó, Tổ chức bán đấu giá tài sản có thể rút ngắn thời hạn niêm yết việc bán đấu giá tài sản theo thỏa thuận của các bên.
 

Trả lời bởi: Nguyễn Thị Thu Hằng