Lên đầu trang

Thời hạn ra quyết định thi hành án theo yêu cầu và thực hiện các trình tự thủ tục thi hành án

Vợ chồng tôi ly hôn. Chúng tôi có 01 con chung dưới 36 tháng tuổi. Tòa án quyết định cho tôi được nuôi con. Tuy nhiên, ông bà nội của con tôi không cho tôi đưa con về nuôi. Quê tôi ở Hải Dương, còn quê chồng tôi ở Nghệ An.
Hỏi: Tôi muốn biết theo quy định pháp luật thì thời hạn ra quyết định thi hành án theo yêu cầu và việc thi hành án được thực hiện trong bao lâu?

Gửi bởi: Đinh thị nhung

Trả lời có tính chất tham khảo

Trường hợp bạn hỏi chúng tôi không có hồ sơ thi hành án; không rõ nội dung vụ việc nên chúng tôi trả lời bạn như sau:
Theo khoản 15 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự quy định: Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án khi có yêu cầu thi hành án. Thời hạn ra quyết định thi hành án theo yêu cầu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án. Sau khi Thủ trưởng cơ quan Thi hành án ban hành quyết định thi hành án sẽ phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành án theo quy định, cụ thể:
- Chấp hành viên tống đạt quyết định thi hành án cho người phải thi hành án (Điều 39 Luật Thi hành án dân sự);
- Thông báo cho người phải thi hành án thời hạn tự nguyện thi hành án là 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án (khoản 19 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự).
- Xác minh điều kiện thi hành án: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì Chấp hành viên tiến hành xác minh (khoản 17 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự);
-  Cưỡng chế thi hành án: Hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật này, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế (Điều 46 Luật Thi hành án dân sự).
Như vậy, theo quy định trên Chấp hành viên sẽ yêu cầu người phải thi hành án giao con cho bạn trong thời hạn tự nguyện thi hành án. Trường hợp người phải thi hành án không tự nguyện giao con cho bạn, Chấp hành viên sẽ tiến hành cưỡng chế giao con theo quy định pháp luật.
 

Trả lời bởi: Nguyễn Thị Thu Hằng