Lên đầu trang

Điều khoản hợp đồng vi phạm pháp luật và đạo đức

Trong nhiều bản hợp đồng mẫu, tôi thấy có nhiều điều khoản mà nếu thực hiện theo, rất dễ phải vi phạm đến pháp luật và đạo đức. Tôi có buộc phải tuân thủ theo hợp đồng hay không? Nếu không thì điều khoản và hợp đồng đó sẽ được xử lý như thế nào?

Gửi bởi: Trần Tuấn Anh

Trả lời có tính chất tham khảo

Một trong các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự là: Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng (theo Khoản 2 Điều 3 Bộ luật dân sự).
Điều 117 Bộ luật dân sự cũng nêu rõ: Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:
- Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;
- Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;
- Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
- Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.
Như vậy, khi giao kết hợp đồng dân sự, các điều khoản, thỏa thuận của các bên trong hợp đồng phải thỏa mãn điều kiện không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Bạn hoàn toàn có quyền từ chối thực hiện điều khoản bạn cho rằng điều khoản đó vi phạm điều cấm của pháp luật và trái đạo đức xã hội và có quyền yêu cầu sửa đổi điều khoản đó. Trong trường hợp điều khoản không được sửa đổi mà bạn có căn cứ chứng minh việc thực hiện điều khoản đó sẽ làm ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và của toàn xã hội thì bạn có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án tuyên hợp đồng vô hiệu toàn bộ hoặc vô hiệu từng phần.
 
 

Trả lời bởi: CTV3