Lên đầu trang

Xin nhập quốc tịch Việt Nam cho con

Tôi là công dân Việt Nam, có vợ là công dân Trung Quốc (Đài Loan), hiện đang cư trú tại Đài Loan. Chúng tôi có 01 con trai được sinh ra tại Đài Loan. Hiện nay, tôi muốn đưa cháu về Việt Nam để nhập quốc tịch Việt Nam và đăng ký khai sinh cho cháu. Vậy, tôi cần phải làm những thủ tục gì?
 

Gửi bởi: Nguyễn trung Giang

Trả lời có tính chất tham khảo

Về vấn đề bạn hỏi, xin trả lời như sau:
Khoản 2 Điều 16 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định: “Trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con”. Theo quy định này, do có cha là công dân Việt Nam, nếu vợ chồng bạn có sự thỏa thuận bằng văn bản về việc cho con mang quốc tịch Việt Nam tại thời điểm đăng ký khai sinh thì cháu bé sẽ có quốc tịch Việt Nam.
Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 2 Luật Quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc công bố ngày 09/02/2000, do cháu bé được sinh ra tại Đài Loan, hiện cư trú tại Đài Loan, có mẹ là công dân Trung Quốc (Đài Loan) nên cháu bé đã có quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan) ngay từ khi sinh ra theo quốc tịch của mẹ và các giấy tờ hộ tịch của cháu sẽ ghi quốc tịch của cháu là quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan).
Do đó, nếu bạn có nguyện vọng cho cháu có quốc tịch Việt Nam, cháu bé cần phải về cư trú tại Việt Nam và tiến hành thủ nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008. Đồng thời, theo quy định của Điều 4 Luật này, cháu bé sẽ phải thôi quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan) khi xin nhập quốc tịch Việt Nam.
 

Trả lời bởi: Trần Cẩm An - Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực