Lên đầu trang

Lừa đảo đưa người lao động ở nước ngoài để chiếm đoạt tài sản

Tôi có giới thiệu lao động cho người đi lao động Nhật Bản, chi phí đi là 8000 USD. Người lao động nhờ tôi và tôi đã gửi số tiền đó cho công ty và công ty đã gửi lại 1000 USD cho tôi tiền giới thiệu. Công ty xác nhận, cam kết đã nhận đủ 8000 USD và thực hiện giới thiệu việc làm sang Nhật Bản trong vòng 6 tháng, nếu không đưa người đi lao động được sẽ trả lại 100% chi phí. Nay đã hết 6 tháng, công ty không đưa người lao động đi được và có dấu hiệu lừa đảo. Tôi cùng với cơ quan chức năng làm thủ tục để lấy lại tiền cho người đi nhưng chưa thu hồi được. Cho tôi hỏi, nếu đưa ra pháp luật thì tôi có phải chịu trách nhiệm gì không?

Gửi bởi: dinh van tai

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại Điều 139 của Bộ luật hình sự thì người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 139 thì sẽ bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm; thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 139 thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm; thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 139 thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân.
Theo quy định nêu trên, để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì phải có dấu hiệu của hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản (dùng thủ đoạn gian dối để đưa ra những thông tin không đúng sự thật đánh lừa người khác và sau khi chiếm đoạt được tài sản lại có hành vi bỏ trốn, trốn tránh không thực hiện nghĩa vụ trao trả tài sản cho chủ sở hữu hợp pháp với giá trị tài sản nhất định).
Trường hợp của bạn, nếu bạn không dùng thủ đoạn gian dối để đưa ra những thông tin không đúng sự thật về việc đưa người lao động ở nước ngoài để đánh lừa người khác, chiếm đoạt tài sản của họ và bạn không có hành vi bỏ trốn, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ trao trả tài sản cho chủ sở hữu hợp pháp thì bạn sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 
 

Trả lời bởi: Nguyễn Thị Phương Liên - Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật