Lên đầu trang

Phiếu lý lịch tư pháp cho công ty

Sếp em đi công tác nước ngoài nên ủy quyền cho nhân sự đi làm Phiếu lý lịch tư pháp cho công ty được không ạ? Nếu được xin chỉ dẫn cho em phải làm như thế nào ạ?

Gửi bởi: hồ thị hiệp

Trả lời có tính chất tham khảo

Chào bạn!
Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Lý lịch tư pháp thì “Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích, bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.”
Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp quy định về những đối tượng được quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp gồm: “1. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình; 2. Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử; 3. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.”
Như vậy, Phiếu lý lịch tư pháp chỉ cấp cho cá nhân, không cấp cho công ty, vì vậy, sếp bạn không thể ủy quyền cho nhân sự đi làm Phiếu lý lịch tư pháp cho công ty bạn.
 

Trả lời bởi: Lê Thị Thu Hiền - Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia