Lên đầu trang

Sống chung nhưng không đăng ký kết hôn thì có phải chịu trách nhiệm về khoản vay của người kia không?

Tôi và chồng tôi đã làm đám cưới được 6 tháng nhưng không đăng kí kết hôn. Trong quá trình sống với nhau, chồng tôi có vay nặng lãi 50 triệu và bỏ trốn. Bọn vay nặng lãi đã lấy chiếc xe máy của tôi. Tôi muốn hỏi: Tôi có phải trả số tiền chồng tôi vay nặng lãi không? Tôi có thể lấy lại tài sản của mình không?

Gửi bởi: Hăngf nguyễn

Trả lời có tính chất tham khảo

Khoản 1 Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch. Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý”. Bên cạnh đó, khoản 7 Điều 3 quy định về chung sống như vợ chồng như sau: “Chung sống như vợ chồng là việc nam, nữ tổ chức cuộc sống chung và coi nhau là vợ chồng”.
Đối với trường hợp của bạn, do bạn và người đó chung sống với nhau như vợ chồng mà không tiến hành đăng kí kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, vì vậy, không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng (theo khoản 1 Điều 14 Luật Hôn nhân và gia đình). Lúc này, bạn không có nghĩa vụ đối với khoản tiền vay 50 triệu đồng phát sinh giữa người đó với bên thứ ba, đồng thời, bạn hoàn toàn có thể đòi lại chiếc xe máy đó của mình.
 

Trả lời bởi: Đặng Thị Lưu - Cục QLXLVPHC&TDTHPL