Lên đầu trang

Hiệu lực của hợp đồng bắt buộc công chứng chứng thực

Kính gửi cơ quan, xin hỏi, đối với hợp đồng mua bán xe bắt buộc phải công chứng chứng thực thì chúng tôi có thể thỏa thuận lùi hiệu lực sau một thời gian khoảng vài tuần hay không ? Hay là hợp đồng sẽ có hiệu lực ngay khi được công chứng hợp pháp khi đầy đủ chứ ký các bên ?? Xin cảm ơn

Gửi bởi: Trịnh Di Phong

Trả lời có tính chất tham khảo

Trả lời bởi: