Lên đầu trang

Trách nhiệm bồi thường khi gửi xe ở công ty bị mất

Tôi gửi xe tại bãi giữ xe trong công ty, nhưng công ty không có bảo vệ mà chỉ khóa bằng dây. Nay tôi bị mất xe thì công ty có trách nhiệm đền bù không?

Gửi bởi: Bùi Ngọc Thi

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại Điều 554 của Bộ luật Dân sự thì Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công. Khoản 4 Điều 557 của Bộ luật Dân sự quy định nghĩa vụ của bên giữ tài sản là phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.
Theo các thông tin mà bạn nêu, tôi cho rằng, giữa bạn và phía công ty không phát sinh hợp đồng gửi giữ tài sản vì các bạn chỉ để xe ở bãi, tự khóa xe bằng khóa dây, công ty không thuê bảo vệ để trông giữ xe. Do vậy, trong trường hợp này, công ty sẽ không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bạn.

Trả lời bởi: ;#Nguyễn Thị Phương Liên - Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;#