Lên đầu trang

Tư vấn luật công chứng

Tôi xin hỏi thông tin như sau: Tôi đang làm một công việc thường xuyên tại tổ chức tín dụng, được cơ quan cho học tự túc lớp nghiệp vụ công chứng và hoàn thành khóa học, đã thực tập xong, đủ điều kiện bổ nhiệm công chứng viên. Vậy nếu: - Tôi đang làm một công việc thường xuyên và xin làm thủ tục bổ nhiệm công chứng viên nhưng chưa hành nghề công chứng thì có được không? Hay tôi phải xin nghỉ làm thì mới làm thủ tục bổ nhiệm được? Vì luật chỉ không cho phép kiêm nhiệm chứ không cấm bổ nhiệm khi đang làm việc khác. - Không kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác là không kiêm nhiệm các công việc liên quan đến lĩnh vực tư pháp hay tất cả công việc khác. Nếu tôi làm Ngân hàng thì có thể hoạt động công chứng không? - Trường hợp tôi được bổ nhiệm công chứng viên, và đã hoạt động tại tổ chức hành nghề công chứng và tạm ngưng không hành nghề (chưa hết một năm), tôi xin miễn nhiệm công chứng viên và làm công việc khác. Vậy khi xin thủ tục bổ nhiệm lại tôi có phải thi lại hay không hay chỉ làm thủ tục bổ nhiệm lại, và tôi có phải nghỉ việc đang làm để bổ nhiệm lại hay không? - Hiện tại, công chứng viên khi chuyển đổi từ tỉnh này sang tỉnh khác hoạt động có phải chuyển đổi hộ khẩu không? Mong trang thông tin hỏi đáp tư vấn giúp vì tôi không rõ lắm về thủ tục cũng như quy định trên. Cám ơn trang tin. Trân trọng.

Gửi bởi: Trần Văn Can

Trả lời có tính chất tham khảo

Trả lời bởi: