Lên đầu trang

Ủy quyền giao dịch tiền gửi tiết kiệm

Tôi có một tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Tôi muốn ủy quyền cho con trai tôi thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản tiền gửi tiết kiệm này như nộp tiền, rút tiền, chuyển khoản... thì có được không? Và phải làm như thế nào?

Gửi bởi: Lê Vân

Trả lời có tính chất tham khảo

Điều 138 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về đại diện theo ủy quyền như sau:
"1. Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.
..."
Đối chiếu với quy định trên thì bạn có quyền ủy quyền cho con trai bạn thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản tiền gửi tiết kiệm của bạn tại ngân hàng. Để con trai bạn có thể thay bạn thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản tiền gửi tiết kiệm, trước hết, bạn và con trai bạn cần đến ngân hàng nơi bạn có tài khoản tiết kiệm để làm thủ tục ủy quyền. Khi thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản tiết kiệm qua ngân hàng, con trai bạn phải mang theo giấy ủy quyền có dấu xác nhận của ngân hàng nói trên.
 

Trả lời bởi: ;#Vũ Thị Thu - Cục Trợ giúp pháp lý;#