Lên đầu trang

Làm lại hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Tôi có công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng nay muốn hủy hợp đồng làm lại Hợp đồng mới. Bây giờ vì không muốn nộp phạt tiền hủy hợp đồng cũ nên tôi đến Văn phòng công chứng khác để công chứng lại bản mới thì có được không ạ?

Gửi bởi: Bích Thủy

Trả lời có tính chất tham khảo

Trong trường hợp muốn công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới thì trước tiên, ông/bà cùng với bên nhận chuyển nhượng/bên chuyển nhượng (tức là cả hai bên tham gia hợp đồng) phải tiến hành thủ tục hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũ tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện công chứng hợp đồng đó theo quy định tại Điều 51 của Luật công chứng.
Sau khi đã công chứng hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng cũ xong, ông/bà có quyền yêu cầu bất kỳ một tổ chức hành nghề công chứng nào có trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có thửa đất công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất đó.
 

Trả lời bởi: ;#Nguyễn Văn Hà - Cục Bổ trợ tư pháp;#