Lên đầu trang

Chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình

Gia đình tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 18/7/2013. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất. Ngày 20/12/2017, khi đi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, công chứng yêu cầu đưa tên cháu nội của tôi sinh ngày 16/7/2013 (chỉ trước 02 ngày khi được cấp sổ) vào hợp đồng với tư cách thành viên hộ gia đình và do cha cháu là đại diện ký hợp đồng. Xin hỏi: Yêu cầu của công chứng như vậy có đúng không?

Gửi bởi: Nguyễn Minh Hiệp

Trả lời có tính chất tham khảo

Để xác định được chủ thể tham gia hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, phải xác định được thành viên hộ gia đình sử dụng đất gồm những ai. Việc xác định chính xác thành viên hộ gia đình trước tiên phải căn cứ vào hồ sơ địa chính (hoặc thông tin về thửa đất do cơ quan đăng ký đất đai tại địa phương nơi có đất cung cấp). Đối với trường hợp cụ thể của ông hỏi, cháu nội của ông sinh trước 02 ngày so với ngày cấp giấy chứng nhận nên khả năng cao là sẽ không có tên trong danh sách thành viên hộ gia đình ông được cấp giấy chứng nhận và nếu như vậy sẽ không được tham gia vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với tư cách là một chủ thể của hợp đồng như ý kiến của công chứng viên đề cập ở trên. Ông có thể liên hệ với cơ quan đăng ký đất đai tại địa phương để được cung cấp thông tin về thửa đất hoặc liên hệ tổ chức hành nghề công chứng khác có trụ sở trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có thửa đất đó để được xem xét, hướng dẫn cụ thể.
 

Trả lời bởi: ;#Nguyễn Văn Hà - Cục Bổ trợ tư pháp;#