Lên đầu trang

Quyền thừa kế

Diện tích đất do ông bà để lại cho 3 anh em là A, B và C. Di sản phân chia năm 1985. Lúc phân chia không có giấy tờ nên năm 1999 ông A và B tranh 30m2 của ông C. Hiện nay, đất đang có tranh chấp nên không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông C có mỗi cô con gái đã lấy chồng và ở nhà chồng. Hỏi: Ông C chết thì con gái được hưởng thửa đất của ông C để lại không?

Gửi bởi: Nguyễn Nhung

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015, trong trường hợp người có di sản chết không có di chúc thì di sản được chia theo pháp luật. Theo Khoản 1, Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015, những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
- Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
- Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
- Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
Như vậy, con gái ông C thuộc hàng thừa kế thứ nhất .
Đồng thời, Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định người sử dụng đất được thực hiện quyền thừa kế quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:
- Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại Khoản 1, Điều 168 Luật Đất đai 2013.
- Đất không có tranh chấp.
- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
- Trong thời hạn sử dụng đất.
Nếu thỏa mãn các điều kiện trên, con gái ông C sẽ được quyền hưởng di sản thừa kế do ông C để lại.
 

Trả lời bởi: ;#Hoàng Thị Thu Phương - Trường Trung cấp Luật Đồng Hới;#