Lên đầu trang

Giao cấu với người chưa đủ 16 tuổi

Năm 2016, tôi đã quan hệ với bạn gái tôi 15 tuổi và gia đình bên bạn gái cũng đồng ý cho chúng tôi lấy nhau và hiện nay đã sinh được 1 cậu con trai, nhưng gia đình nhà gái lại muốn kiện tôi vì tôi đã lấy vợ lúc vợ tôi 15 tuổi (năm nay vợ tôi đã 17 tuổi). Xin hỏi trong trường hợp này tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Gửi bởi: A Xeo

Trả lời có tính chất tham khảo

Điều 145 BLHS năm 2015 có quy định về Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi như sau:
“1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”
Theo đó, người nào đã thành niên (từ đủ 18 tuổi trở lên) mà thuận tình (được sự đồng ý, tự nguyện) giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì có thể bị truy cứu TNHS về Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi được quy định tại Điều 145 BLHS năm 2015.
Trong trường hợp nói trên của bạn, năm 2016, bạn đã quan hệ (hành vi giao cấu) với bạn gái của bạn (15 tuổi) trên cơ sở sự đồng ý, tự nguyện của bạn gái của bạn và sau đó gia đình bên bạn gái cũng đồng ý cho chúng tôi lấy nhau và hiện nay đã sinh được 1 cậu con trai sẽ không cấu thành tội Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
 
 

Trả lời bởi: ;#Ngô Thanh Xuyên - Viện Khoa học pháp lý;#