Lên đầu trang

Mua bán nhà ở xã hội

Tôi đang thuê một căn hộ chung cư (nhà ở xã hội) theo diện nhà tái định cư chính chủ và đã ở đủ 05 năm, nộp đầy đủ tiền cho nhà nước. Nay tôi có chuyển nhượng được không?

Gửi bởi: Phạm Thị Thanh Nhàn

Trả lời có tính chất tham khảo

Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi có một số ý kiến tư vấn như sau
Căn cứ theo các thông tin bạn cung cấp thì căn hộ chung cư bạn đang thuê trong 05 năm được xác định là nhà ở xã hội cấp cho hộ gia đình, cá nhân để tái định cư. Theo đó, việc chuyển nhượng căn hộ chung cư này được quy định tại khoản 5 Điều 62 Luật nhà ở năm 2014 cụ thể như sau “Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư mà thuê mua, mua nhà ở xã hội thì được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau khi đã thanh toán hết tiền mua, tiền thuê mua nhà ở và được cấp Giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ và phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế.”.
Căn cứ theo quy định này, có thể thấy để bạn có thể chuyển nhượng căn hộ chung cư này phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Đang sử dụng căn hộ dưới hình thức mua hoặc thuê mua;
- Đã thanh toán hết tiền mua, tiền thuê mua căn hộ;
- Được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu cho căn hộ;
- Nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ và phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế.
Sau khi đáp ứng các điều kiện trên, bạn có thể chuyển nhượng căn hộ này cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng.
 

Trả lời bởi: ;#Lưu Công Thành - Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật;#