Lên đầu trang

Miễn nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên

Tôi là công chứng viên Phòng Công chứng nhà nước, đã xin nghỉ theo nguyện vọng từ tháng 10/2017. Sau đó tôi có chuyển sang đơn vị khác công tác thêm 6 tháng. Nay tôi có nguyện vọng tiếp tục hành nghề công chứng thì được hướng dẫn làm thủ tục miễn nhiệm và bổ nhiệm lại. Xin hỏi, trường hợp của tôi có phải miễn nhiệm và bổ nhiệm lại hay không?

Gửi bởi: Truong Le Nguyen Thao

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại khoản 3 Điều 29 của Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng thì trường hợp công chứng viên của Phòng công chứng đã nghỉ hưu hoặc thôi việc theo nguyện vọng không quá một năm vẫn được giữ chức danh công chứng viên và có thể tham gia thành lập Văn phòng công chứng hoặc hành nghề tại Văn phòng công chứng đang hoạt động. Thời hạn không quá một năm được tính từ ngày có quyết định nghỉ hưu hoặc cho thôi việc đến ngày Văn phòng công chứng nộp hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên cho công chứng viên đó theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này. Căn cứ quy định này thì ông không cần bổ nhiệm lại công chứng viên.
 

Trả lời bởi: ;#Nguyễn Văn Hà - Cục Bổ trợ tư pháp;#