Lên đầu trang

Xử lý hành vi sử dụng giấy tờ, tài liệu giả để được học, cấp mới giấy phép lái xe

Trong trường hợp người vi phạm sử dụng giấy tờ, tài liệu giả (cụ thể là cơ quan chức năng kết luận sử dụng giấy khám sức khoẻ lái xe do làm giả) để được học, cấp mới giấy phép lái xe thì áp dụng điểm g khoản 3 Điều 37 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP hay khoản 14 Điều 33 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT để xử lý? Cơ quan tôi phải xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Gửi bởi: Nguyễn Thanh Tân

Trả lời có tính chất tham khảo

1. Áp dụng Nghị định số 46/2016/NĐ-CP hay Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT?
Tại điểm g khoản 3 Điều 37 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định phạt tiền từ  3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: “Cá nhân khai báo không đúng sự thật hoặc sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả để được học, kiểm tra, sát hạch cấp mới, cấp lại Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ”.
Tại khoản 14 Điều 33 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định: “Người tẩy xoá, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe; sử dụng giấy phép lái xe hoặc hồ sơ lái xe giả; sử dụng giấy phép lái xe đã khai báo mất để điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; có hành vi gian dối khác để được đổi, cấp lại, cấp mới giấy phép lái xe, ngoài việc bị cơ quan quản lý giấy phép lái xe ra quyết định thu hồi giấy phép lái xe, hồ sơ gốc và cập nhật dữ liệu quản lý trên hệ thống giấy phép lái xe còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép lái xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm, nếu có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe phải học và sát hạch như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu”.
Căn cứ các quy định trên, nhận thấy:
Thứ nhất, Nghị định số 46/2016/NĐ-CP và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT là các văn bản quy phạm pháp luật có phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng khác nhau. Cụ thể, Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, được áp dụng với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; người có thẩm quyền xử phạt, còn Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ áp dụng đối với cơ quan quản lý công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe; tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong phạm vi cả nước.
Thứ hai, các nội dung quy định tại điểm g khoản 3 Điều 37 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP và quy định tại khoản 14 Điều 33 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT cũng không mâu thuẫn với nhau.
Từ các lý do trên, việc đặt ra vấn đề áp dụng Nghị định số 46/2016/NĐ-CP hay Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT trong trường hợp người vi phạm sử dụng giấy tờ, tài liệu giả (cụ thể là sử dụng giấy khám sức khoẻ lái xe do làm giả) để được học, cấp mới giấy phép lái xe là không cần thiết. Theo đó, đối với trường hợp này, hành vi vi phạm có thể bị xử lý đồng thời theo quy định của 02 văn bản pháp luật trên.
2. Phải xử lý như thế nào đối với hành vi vi phạm trên?
Do bạn không cung cấp thông tin cụ thể cơ quan của bạn là cơ quan nào, do đó, chúng tôi chia thành 02 trường hợp:
Trường hợp 1: Nếu cơ quan của bạn là cơ quan quản lý giấy phép lái xe thì khi phát hiện hành vi sử dụng giấy tờ, tài liệu giả để được học, cấp mới giấy phép lái xe, cơ quan của bạn cần ra quyết định thu hồi giấy phép lái xe, hồ sơ gốc của người vi phạm, đồng thời, cập nhật dữ liệu quản lý trên hệ thống giấy phép lái xe. Trong thời hạn 05 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm, lưu ý không cấp giấy phép lái xe cho người vi phạm.
Trường hợp 2: Nếu cơ quan của bạn là cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP thì khi phát hiện hành vi sử dụng giấy tờ, tài liệu giả để được học, cấp mới giấy phép lái xe, người có thẩm quyền cần tiến hành lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi được quy định tại điểm g khoản 3 Điều 37 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP.
 

Trả lời bởi: ;#Đặng Thị Lưu - Cục QLXLVPHC&TDTHPL;#