Lên đầu trang

Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án hình sự

Xin hỏi trong hoạt động thi hành án hình sự, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong những trường hợp nào?
 

Gửi bởi: Phan Văn Thanh

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại Điều 20 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì trong hoạt động thi hành án hình sự, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây:
- Thi hành án tử hình đối với người thuộc trường hợp không bị thi hành án tử hình quy định tại Bộ luật Hình sự;
- Giam người bị kết án phạt tù quá thời hạn phải thi hành án theo bản án, quyết định của Tòa án;
- Không thực hiện một trong các quyết định sau đây:
+ Hoãn thi hành án của Tòa án đối với người bị kết án phạt tù;
+ Tạm đình chỉ thi hành án của Tòa án đối với người đang chấp hành hình phạt tù;
+ Giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù của Tòa án đối với người đang chấp hành hình phạt tù;
+ Tha tù trước thời hạn có điều kiện của Tòa án đối với người bị kết án phạt tù;
+ Đặc xá của Chủ tịch nước đối với người bị kết án phạt tù được đặc xá;
+ Đại xá của Quốc hội đối với người bị kết án được đại xá.
 
 

Trả lời bởi: ;#;#