Lên đầu trang

Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

Xin hỏi trong hoạt động thi hành án dân sự, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong những trường hợp nào?

Gửi bởi: Lê Nam Khánh

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại Điều 21 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước  thì trong hoạt động thi hành án dân sự, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây:
- Ra hoặc không ra một trong các quyết định sau đây trái pháp luật:
+ Thi hành án;
+ Hủy, thu hồi, sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án;
+ Áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án;
+ Cưỡng chế thi hành án;
+ Hoãn thi hành án;
+ Tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án;
+ Tiếp tục thi hành án;
- Tổ chức thi hành hoặc không tổ chức thi hành một trong các quyết định quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật TNBTCNN trái pháp luật.
 

Trả lời bởi: ;#;#