Lên đầu trang

Niêm yết di sản thừa kế


Gia đình tôi có mẹ, cha và 04 người là anh, chị, em của tôi sinh sống tại Philippin, còn 02 người sinh sống tại Việt Nam. Năm 2016 cha tôi mất tại Philippin, tháng 7/2018 mẹ và các anh chị em tôi về nước để giải quyết phần di sản là nhà, đất của cha tôi để lại. Chúng tôi đã đến Văn Phòng công chứng nơi có di sản cũng là nơi chúng tôi sinh sống tại Việt Nam để làm thủ tục phân chia di sản.
Chúng tôi đã đưa ra các giấy tờ: giấy chứng tử của cha tôi, của ông bà nội, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú, tạm trú, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở...cho công chứng viên xem. Khi xem xong, công chứng viên trả lại giấy tờ cho chúng tôi và nói là không thực hiện được vì cha tôi mất ở nước ngoài nên không ra nước ngoài niêm yết được.
Chúng tôi nghĩ rằng nếu công chứng tư không làm được thì đến Phòng công chứng của nhà nước. Tuy nhiên, công chứng viên cũng trả lại giấy tờ cho chúng tôi và trả lời là không làm được vì cha tôi mất ở nước ngoài không đi nêm yết việc phân chia di sản được.
Chúng tôi rất thất vọng và không biết phải làm sao. Mẹ tôi đã lớn tuổi và các anh, chị, em của tôi không phải muốn về Việt Nam lúc nào cũng được. Xin cho hỏi: chúng tôi phải làm thế nào, đến cơ quan nào để thực hiện được việc phân chia di sản của cha để lại?

Gửi bởi: Lê Thị Thu Hà

Trả lời có tính chất tham khảo

Việc niêm yết thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, văn bản khai nhận di sản thừa kế được thực hiện theo quy định của Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng (Điều 18). Theo đó, nơi niêm yết được xác định như sau: Trong trường hợp di sản gồm cả bất động sản và động sản hoặc di sản chỉ gồm có bất động sản thì niêm yết tại trụ sở của Ủy ban nhân cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản và tại trụ sở của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản.
Căn cứ vào quy định này thì có thể xác dịnh được nơi niêm yết thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, văn bản khai nhận di sản thừa kế đối với trường hợp bạn hỏi.
 
 

Trả lời bởi: ;#Nguyễn Văn Hà - Cục Bổ trợ tư pháp;#