Lên đầu trang

Đăng ký khai sinh cho con ở nơi thường trú hay tạm trú

Tôi quê quán ở Thanh Hóa, hiện tại đang tạm trú tại Biên Hòa, Đồng Nai (làm công nhân). Vợ tôi mới sinh con. Vậy cho tôi hỏi: tôi có thể làm giấy khai sinh ở Đồng Nai được không?.

Gửi bởi: Phạm Văn Sự

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Luật hộ tịch thì cá nhân có thể được đăng ký hộ tịch tại cơ quan đăng ký hộ tịch nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi đang sinh sống. Đồng thời, Điều 13 Luật hộ tịch quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh. Do vậy, nếu bạn xuất trình được giấy tờ chứng minh bạn/vợ bạn đang cư trú tại Đồng Nai thì có thể đăng ký khai sinh cho con tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn của Đồng Nai.
 

Trả lời bởi: ;#Nguyễn Phương Dung - Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;#