Lên đầu trang

Cấp lại giấy khai sinh

Con tôi 4 tuổi hiện tại mới bị mất giấy khai sinh. Vậy cho tôi hỏi có thể cấp lại giấy khai sinh cho con tôi được không? Thủ tục như thế nào?

Gửi bởi: Nguyễn Văn Thái

Trả lời có tính chất tham khảo

Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành không quy định thủ tục cấp lại bản chính Giấy khai sinh. Trường hợp công dân làm mất bản chính Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh không còn lưu giữ thì được đăng ký lại. Trường hợp bản chỉnh Giấy khai sinh bị mất nhưng Sổ đăng ký khai sinh vẫn còn lưu giữ thì bạn liên hệ với cơ quan đăng ký khai sinh trước đây để yêu cầu cấp Trích lục khai sinh bản sao.
 

Trả lời bởi: ;#Nguyễn Phương Dung - Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;#