Lên đầu trang

Xin bổ nhiệm lại công chứng viên

Tôi đã được bổ nhiệm công chứng viên năm 2011 và hoạt động công chứng đến năm 2014 thì tôi bị tai nạn xe máy và bị gãy tay. Do không hoạt động công chứng liên tục quá 12 tháng theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 Luật công chứng năm 2014 nên tôi đã bị miễn nhiệm công chứng viên. Tôi muốn làm thủ tục bổ nhiệm lại công chứng viên thì cần những điều kiện và hồ sơ như thế nào? Tôi xin cám ơn!

Gửi bởi: Vien Thanh

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật công chứng thì người đã bị miễn nhiệm công chứng viên (theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật này) được xem xét bổ nhiệm lại công chứng viên khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn công chứng viên quy định tại Điều 8 của Luật này và lý do miễn nhiệm không còn, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
Như vậy, trường hợp ông/bà muốn bổ nhiệm lại công chứng viên thì phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn công chứng viên theo quy định tại Điều 8 của Luật công chứng (trong đó, có tiêu chuẩn về đào tạo/bồi dưỡng và đạt kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng). Hồ sơ và thủ tục bổ nhiệm lại công chứng viên theo quy định tại Điều 12 và 16 của Luật công chứng.
 

Trả lời bởi: ;#Nguyễn Văn Hà - Cục Bổ trợ tư pháp;#