Lên đầu trang

Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng

Tháng 02/2018 tôi có đăng ký tập sự hành nghề công chứng tại Văn phòng Công chứng A (tại TP. Hồ Chí Minh), đã được Sở Tư Pháp TP. Hồ Chí Minh chấp thuận theo thời gian tập sự của tôi là từ ngày 22/02/2018 đến ngày 22/02/2019.
Đến hết tháng 9/2018, tôi chấm dứt hợp đồng lao động tại Văn phòng Công chứng A, và xin thực tập tại Văn phòng Công chứng B (cũng hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh). Tôi đã chuẩn bị các giấy tờ dựa trên hướng dẫn của Thông tư số 04/2015/TT-BTP, cụ thể:
1. Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự (nội dung ghi rõ lý do thay đổi, thời gian đã tập sự tại nơi thực tập cũ, trách nhiệm và nghĩa vụ của người tập sự, có chữ ký của tôi, và xác nhận của Trưởng Văn phòng Công chứng A).
2. Công văn của Văn phòng Công chứng A, thông báo đến Sở Tư Pháp TP. Hồ Chí Minh về việc thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng của tôi (có chữ ký và con dấu của Trưởng Văn phòng Công chứng A)
3. Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng tại Văn phòng Công chứng B (nội dung ghi rõ lý do thay đổi, và có xác nhận của Trưởng Văn phòng Công chứng B về việc chấp thuận cho tôi được tập sự hành nghề công chứng tại Văn phòng Công chứng B, và xác nhận của công chứng viên nhận hướng dẫn tập sự cho tôi tại Văn phòng Công chứng B)
4. Công văn của Văn phòng Công chứng B, thông báo đến Sở Tư Pháp TP. Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận tôi tập sự tại Văn phòng Công chứng B, và phân công công chứng viên hướng dẫn tập sự cho tôi (có xác nhận của Trưởng Văn phòng Công chứng B)
Vậy tôi cần phải làm các thủ tục gì tiếp theo? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Gửi bởi: Trần Cao Thanh Toàn

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo như trình bày của ông thì đây là trường hợp thay đổi nơi tập sự trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Do đó, hồ sơ, thủ tục được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng. Đối chiếu với quy định nêu trên thì hồ sơ ông chuẩn bị cơ bản đã đầy đủ các giấy tờ cần thiết, đề nghị ông liên hệ với Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh để được xem xét, giải quyết.
 

Trả lời bởi: ;#Nguyễn Văn Hà - Cục Bổ trợ tư pháp;#