Lên đầu trang

Chuyển nhượng tài sản

Em của em cho bạn mượn xe, bạn ấy bán xe đó đi. Giấy tờ bán xe, cho mượn xe đều có chữ kí của 2 bên cùng người làm chứng. Em có nộp đơn lên xã, nhưng xã không giải quyết, còn bao che để bạn kia xuất cảnh. Bây giờ em muốn hỏi là, nếu như em kiện thì bạn kia có phải về Việt Nam để giải quyết không ạ?

Gửi bởi: Nguyễn Chí Kỳ

Trả lời có tính chất tham khảo

Trong trường hợp của bạn do người bạn muốn khởi kiện đang ở nước ngoài nên muốn khởi kiện người bạn này thì căn cứ khoản 1 Điều 473 Bộ luật tố tụng dân sự trong đơn khởi kiện bạn phải ghi đầy đủ họ, tên, địa chỉ, quốc tịch của đương sự ở nước ngoài trong đơn khởi kiện, đơn yêu cầu kèm theo giấy tờ, tài liệu xác thực họ, tên, địa chỉ, quốc tịch của người đó. Trường hợp bạn không ghi đầy đủ họ, tên, địa chỉ, quốc tịch của người bạn muốn khởi kiện hoặc thiếu những nội dung trên thì phải bổ sung trong thời hạn do Tòa án ấn định, hết thời hạn đó mà không cung cấp được thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu.
Đối với địa chỉ của người bạn muốn khởi kiện, nếu bạn không xác định được, bạn có thể yêu cầu Tòa án Việt Nam đề nghị cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác định địa chỉ của đương sự hoặc có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú hoặc yêu cầu Tòa án Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài tuyên bố đương sự mất tích hoặc đã chết theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật nước ngoài hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài trả lời cho Tòa án Việt Nam không xác định được địa chỉ của đương sự ở nước ngoài hoặc sau 06 tháng mà không có trả lời thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu.
Trong trường hợp đã xác định được địa chỉ của người bạn muốn khởi kiện, Tòa án sẽ thực hiện việc tống đạt, thông báo các văn bản tố tụng của Tòa án cho đương sự ở nước ngoài theo Điều 474 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Việc xử lý vụ việc sẽ được thực hiện theo Điều 477 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, theo đó người bạn muốn khởi kiện sẽ có nghĩa vụ tham gia vào phiên tòa giải quyết tranh chấp, đồng thời trường hợp họ không có mặt thì Tòa án có thể xét xử vắng mặt trong các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 477. Ngoài ra, trường hợp Tòa án nhận được văn bản thông báo về việc tống đạt không thực hiện được do họ, tên, địa chỉ của đương sự không đúng hoặc đương sự đã chuyển đến địa chỉ mới nhưng không rõ địa chỉ mới thì Tòa án giải quyết như sau:
- Tòa án yêu cầu nguyên đơn và người thân thích trong nước của đương sự ở nước ngoài (nếu có) cung cấp địa chỉ đúng hoặc địa chỉ mới của đương sự ở nước ngoài. Tòa án tiếp tục tống đạt thông báo thụ lý cho đương sự ở nước ngoài theo địa chỉ do nguyên đơn, người thân thích trong nước của đương sự ở nước ngoài cung cấp;
- Nếu nguyên đơn, người thân thích trong nước của đương sự không cung cấp được hoặc người thân thích trong nước của đương sự từ chối cung cấp địa chỉ đúng hoặc địa chỉ mới của đương sự ở nước ngoài hoặc đương sự ở nước ngoài không có người thân thích ở Việt Nam thì Tòa án ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án. Đồng thời, Tòa án giải thích cho người khởi kiện biết quyền yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm đương sự vắng mặt tại nơi cư trú hoặc yêu cầu Tòa án tuyên bố đương sự mất tích hoặc đã chết;
Có thể thấy để thực hiện việc khởi kiện đối với người đang ở nước ngoài là rất phức tạp và tốn nhiều thời gian, công sức, trong những trường hợp này, trước khi người bạn muốn khởi kiện xuất cảnh để thuận lợi bạn cần tiến hành khởi kiện ngay trước khi họ xuất cảnh đồng thời yêu cầu tòa án áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với người bạn khởi kiện (Cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ).
 

Trả lời bởi: ;#Lưu Công Thành - Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật;#