Lên đầu trang

Thông tin địa chỉ thường trú trong sổ hộ khẩu và giấy khai sinh không đồng nhất

Em sinh ra tại Hà Nam và làm giấy khai sinh tại đó. Nhưng sau này em chuyển hộ khẩu đến Nam Định thì trong giấy khai sinh có cần sửa lại chỗ nơi thường trú không ạ ?

Gửi bởi: Đỗ Thị Thanh Hương

Trả lời có tính chất tham khảo

Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định: Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.
Việc xác định nơi thường trú trong Giấy khai sinh của bạn căn cứ vào các giấy tờ được nộp tại thời điểm đăng ký khai sinh. Do vậy, việc bạn chuyển hộ khẩu thường trú đến nơi khác không phải là sai sót trong quá trình đăng ký hộ tịch nên không có cơ sở để thực hiện cải chính.
 

Trả lời bởi: ;#Nguyễn Phương Dung - Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;#