Lên đầu trang

Hỏi về thời gian thi hành quyết định cưỡng chế

Khoản 3 Điều 5 Nghị định 166/2013/NĐ-CP quy định: “Thời hạn thi hành quyết định cưỡng chế là 15 ngày kể từ ngày nhận quyết định cưỡng chế”. Như vậy, thời gian thi hành quyết định cưỡng chế là trong vòng 15 ngày, vậy thời hạn này được tính cho đối tượng vi phạm hay cơ quan tổ chức cưỡng chế?

Gửi bởi: Hà Mạnh Toàn

Trả lời có tính chất tham khảo

Pháp luật hiện hành đã có quy định rất cụ thể về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Tại  Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính như sau:
“1. Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt được áp dụng trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt theo quy định tại Điều 73 của Luật này.
2. Các biện pháp cưỡng chế bao gồm:
a) Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản của cá nhân, tổ chức vi phạm;
b) Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá;
c) Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cá nhân, tổ chức khác đang giữ trong trường hợp cá nhân, tổ chức sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản.
d) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này.
3. Chính phủ quy định cụ thể về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính”.
Tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định: “Thời hạn thi hành quyết định cưỡng chế là 15 ngày, kể từ ngày nhận quyết định cưỡng chế…”.
Dẫn chiếu quy định tại Khoản 1 Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 nêu trên thì thời hạn thi hành quyết định cưỡng chế là 15 ngày, kể từ ngày nhận quyết định cưỡng chế quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định 166/2013/NĐ-CP là thời hạn được tính cho cơ quan, tổ chức thi hành cưỡng chế.
 

Trả lời bởi: ;#Đặng Thái Dương - Cục QLXLVPHC&TDTHPL;#