Lên đầu trang

Xin thôi việc

Em mới ra trường và tập sự trong 6 tháng. Vì lý do cá nhân em muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng có vi phạm pháp luật và có phải bồi thường không ạ? Sau khi em nộp đơn xin nghỉ việc thì trong bao lâu là giải quyết xong ạ?

Gửi bởi: Phương Nguyễn

Trả lời có tính chất tham khảo

Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi có một số ý kiến tư vấn như sau: Theo thông tin bạn cung cấp thì trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng của bạn thuộc trường hợp chấm dứt hợp đồng đối với viên chức trong thời kỳ tập sự. Căn cứ theo các quy định pháp luật thì bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và không phải bồi thường. Tuy nhiên, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng của bạn phải được thực hiện như sau:
- Trường hợp 1, hợp đồng làm việc của bạn không xác định thời hạn:. Trong trường hợp này, bạn phải thông báo bằng văn bản việc bạn muốn nghỉ việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp bạn ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.
- Trường hợp 2, hợp đồng làm việc của bạn là hợp đồng có xác định thời hạn thì bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc nhưng phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 03 ngày đối với các trường hợp: Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc; Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc; Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động; bạn có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh; và trường hợp bạn ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục. Đối với trường hợp bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thì bạn phải thông báo trước it nhất 30 ngày.
Theo đó, sau khi bạn thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động (nộp đơn xin nghỉ việc) thì căn cứ vào từng trường hợp và mốc thời gian nêu trên thì việc chấm dứt hợp đồng lao động của bạn sẽ được giải quyết. Ngoài ra, trường hợp của bạn đang tập sự nếu có thời gian làm việc từ 06 tháng trở lên thì sẽ được cơ quan trợ cấp 01 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú.
 

Trả lời bởi: ;#Lưu Công Thành - Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật;#