Lên đầu trang

Mức xử phạt vi phạm hành chính áp dụng đối với tổ chức

Khoản 2 Điều 4 Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định trường hợp hành vi vi phạm hành chính do tổ chức thực hiện thì phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt quy định đối với cá nhân. Tuy nhiên, xét các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 86 Nghị định này thì thấy đây là hành vi mà chủ thể thực hiện chỉ có thể là tổ chức và không có mức phạt đối với hành vi do cá nhân thực hiện. Vậy, mức phạt áp dụng đối với tổ chức vi phạm các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 86 Nghị định này có nhân đôi hay không?

Gửi bởi: Trần Thiên Trang

Trả lời có tính chất tham khảo

Điểm e khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Luật XLVPHC) quy định nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính như sau: “Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân”.
Mặt khác, khoản 2 Điều 4 Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định như sau: “Hình thức phạt tiền quy định tại Nghị định này là hình thức xử phạt chính và mức tiền phạt quy định tại Nghị định này là áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính do tổ chức thực hiện thì phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt quy định đối với cá nhân”.
Căn cứ vào các quy định nêu trên, đối với hành vi vi phạm hành chính do tổ chức thực hiện thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Mức phạt tiền quy định tại Nghị định 185/2013/NĐ-CP áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Do vậy, đối với hành vi vi phạm hành chính do tổ chức thực hiện, mức phạt tiền sẽ gấp 02 lần mức phạt tiền quy định tại Nghị định 185/2013/NĐ-CP. Như vậy, đối với các hành vi vi phạm được quy định tại khoản 2 Điều 86 Nghị định 185/2013/NĐ-CP do tổ chức thực hiện thì mức phạt tiền sẽ gấp đôi mức phạt tiền quy định tại khoản 2 Điều 86 Nghị định này.
 

Trả lời bởi: ;#Đặng Thị Lưu - Cục QLXLVPHC&TDTHPL;#