Lên đầu trang

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

A sử dụng ô tô đang lưu thông trên đường, tuân thủ đúng các quy định pháp luật về giao thông đường bộ. Bất ngờ, B điều khiển xe máy do không làm chủ tốc độ, xe mất lái, lấn sang làn đường ngược chiều va chạm với xe ô tô của A, hậu quả là B tử vong. Người nhà B khởi kiện, yêu cầu A bồi thường, trường hợp này không hòa giải được thì Tòa án sẽ  giải quyết như thế nào?

Gửi bởi: Phạm Tuấn Thành

Trả lời có tính chất tham khảo

Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi có một số ý kiến tư vấn như sau: Việc pháp luật quy định việc bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra được thực hiện ngay cả khi người sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng không có lỗi để thiệt hại xảy ra xuất phát từ bản chất của nguồn nguy hiểm cao độ. Do bản chất dễ gây thiệt hại đối với con người và tài sản xung quanh nên pháp luật những người đang sở hữu, chiếm hữu hay sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải có trách nhiệm cao hơn so với các loại tài sản thông thường. Trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông thì do phương tiện giao thông là nguồn nguy hiểm cao độ nên chỉ trong các trường hợp chứng minh được thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại như cố tình lao xe vào khi phương tiện gây thiệt hại đã dừng xe đúng quy định… hay trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết thì mới được miễn trừ trách nhiệm bồi thường. Và với bản chất này, nguyên tắc bồi thường thiệt hại quy dịnh tại khoản 4 Điều 585 Bộ luật dân sự năm 2015 sẽ không áp dụng với trường hợp bồi thường do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. Chủ sở hữu, chiếm hữu hoặc sử dụng vẫn phải bồi thường phần thiệt hại do lỗi vô ý của người bị thiệt hại.
Tuy nhiên, khi xảy ra tai nạn giao thông như trường hợp của A và B thì cả A và B đều được coi là bên có thiệt hại. Như vậy, cả A và B đều có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nhau do đều là người điều khiển phương tiện giao thông. Theo đó, việc bồi thường có thể thỏa thuận trên nguyên tắc bù trừ nghĩa vụ cho nhau.
 

Trả lời bởi: ;#Lưu Công Thành - Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật;#