Lên đầu trang

Pháp luật Việt Nam cho phép công dân mang bao nhiêu quốc tịch?

Tôi là công dân Việt Nam, hiện đang sinh sống và làm việc tại New Zealand. Tôi đã nộp hồ sơ và đang chờ xem xét được nhập quốc tịch New Zealand. Phía cơ quan có thẩm quyền của New Zealand không yêu cầu tôi phải thôi quốc tịch Việt Nam trước khi nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch New Zealand. Như vậy, tôi nghĩ tôi sẽ được thêm quốc tịch New Zealand ngoài quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên trong tương lai, tôi sẽ cùng gia đình tiếp tục sang Canada định cư. Tôi có thể có thêm quốc tịch Canada mà vẫn giữ quốc tịch New Zealand và quốc tịch Việt Nam không (Canada cũng cho phép mang nhiều quốc tịch)? Pháp luật của Việt Nam có cho phép không?

Gửi bởi: Nguyễn Thanh Hồng

Trả lời có tính chất tham khảo

Về câu hỏi của bạn, xin được trả lời như sau:
Điều 4 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định: Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp Luật này có quy định khác.
Như vậy, nếu bạn đang là công dân Việt Nam và quốc gia bạn đang xin nhập quốc tịch không yêu cầu bạn phải thôi quốc tịch Việt Nam thì bạn có thể vừa có quốc tịch Việt Nam và quốc tịch nước ngoài. Việc sử dụng quốc tịch nước nào và tư cách công dân của quốc gia nào (Việt Nam hay nước ngoài) sẽ do pháp luật của Việt Nam và quốc gia bạn đang mang quốc tịch quy định, phù hợp với pháp luật quốc tế.
 

Trả lời bởi: ;#Trần Cẩm An - Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;#