Lên đầu trang

Thời gian công tác pháp luật để làm hồ sơ bổ nhiệm công chứng viên

Em công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội từ năm 2009, hiện nay em đang theo học lớp đào tạo công chứng của Học viện Tư pháp. Em xin hỏi, thời gian công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông có được tính là thời gian công tác pháp luật để làm hồ sơ bổ nhiệm công chứng viên không?

Gửi bởi: Đỗ Quang Anh

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại Điều 8 của Luật Công chứng năm 2014 thì một trong những tiêu chuẩn bổ nhiệm công chứng viên là thời gian công tác pháp luật. Việc xem xét công nhận thời gian công tác pháp luật của người đề nghị bổ nhiệm công chứng viên ngoài căn cứ vào nơi công tác thì trong nhiều trường hợp còn phải căn cứ vào vị trí công tác (công việc cụ thể được giao thực hiện) mới đảm bảo tính chính xác. Về cơ bản những người đã có thời gian công tác trong ngành công an (sĩ quan, hạ sĩ quan) với chuyên môn được đào tạo là luật học thì thời gian công tác kể từ khi có bằng cử nhân luật được công nhận là thời gian công tác pháp luật. Tuy nhiên, đối với trường hợp của bạn, để trả lời được chính xác phải căn cứ vào hồ sơ cụ thể (bằng cử nhân luật, quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, xác nhận của cơ quan, đơn vị...).
 

Trả lời bởi: ;#Nguyễn Văn Hà - Cục Bổ trợ tư pháp;#