Lên đầu trang

Xin Đại sứ quán cấp văn bản từ chối di sản

Tôi có 3 anh em, bố tôi mất vào năm 8/2019, tôi và người em thứ 2 đã được Phòng công chứng Tân Thuận, Hồ Chí Minh công chứng văn bản từ chối di sản. Nhưng nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản chỉ áp dùng luật dân sự 2005 và từ chối làm giấy tờ cho em tôi vì thời hạn từ chối nhận di sản là sáu tháng, kể từ ngày mở thừa kế. Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 thì không thể hiện thời hạn nữa. Giờ em tôi phải làm sao để được Đại Sứ Quán Việt Nam tại Nhật Bản cấp cho văn bản từ chối di sản?

Gửi bởi: Lê Tiến Đức

Trả lời có tính chất tham khảo

Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi có một số ý kiến tư vấn như sau: Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 620 Bộ luật dân sự năm 2015 thì việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản. Quy định này được hiểu văn bản từ chối nhận di sản chỉ có hiệu lực nếu nó được lập và công chứng trước thời điểm phân chia di sản.
Ngoài ra, theo Điều 78 Luật Công chứng năm 2014 và hướng dẫn của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản về công chứng văn bản từ chối nhận di sản (theo địa chỉ http://www.vnembassy-jp.org/vi/h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-th%E1%BB%A7-t%E1%BB%A5c-ch%E1%BB%A9ng-th%E1%BB%B1c-gi%E1%BA%A5y-%E1%BB%A7y-quy%E1%BB%81n-b%E1%BA%A3n-sao-ch%E1%BB%A9ng-nh%E1%BA%ADn-h%E1%BB%A3p-%C4%91%E1%BB%93ng-di-ch%C3%BAc) thì Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật chỉ thực hiện công chứng văn bản từ chối nhận di sản nếu việc công chứng này được thực hiện trước khi di sản của bố bạn được phân chia.
Như vậy, trong trường hợp của bạn việc nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản từ chối công chứng văn bản từ chối nhận di sản của em bạn dựa theo thời hạn từ chối nhận di sản là 6 tháng kể từ thời điểm mở thừa kế quy định trong Bộ luật dân sự năm 2005 là không có cơ sở. Vì vậy, em bạn có quyền trao đổi và yêu cầu nhân viên Đại sứ quán làm rõ vấn đề này. Bên cạnh đó, để thuận lợi cho việc trao đổi và yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản, em trai bạn có thể cung cấp các chứng cứ xác định di sản vẫn chưa được phân chia, cụ thể như các giấy tờ xác minh quyền sở hữu vẫn đứng tên bố của bạn.
 
 

Trả lời bởi: ;#Lưu Công Thành - Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật;#