Lên đầu trang

Áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Nếu 1 người trong gia đình bị nghiện chất kích thích ma tuý thì người nhà có làm đơn gửi cơ quan địa phương để yêu cầu đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được không?

Gửi bởi: Nguyễn Đình Cường

Trả lời có tính chất tham khảo

Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm quy định tại Điều 96 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 để chữa bệnh, lao động, học văn hóa, học nghề dưới sự quản lý của cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Khoản 1 Điều 96 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định:
1. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định”.
Như vậy, với quy định trên thì chỉ có người nghiện ma túy thỏa mãn một trong các điều kiện sau thì mới có thể bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc:
- Từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng không có nơi cư trú ổn định.
Trong trường hợp người nghiện ma túy thỏa mãn điều kiện để áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì người nhà có thể làm đơn gửi đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú để yêu cầu lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Lưu ý, không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với các trường hợp sau đây:
- Người không có năng lực trách nhiệm hành chính;
- Người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện;
- Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.
 

Trả lời bởi: ;#Đặng Thị Lưu - Cục QLXLVPHC&TDTHPL;#